Tilstandsrapport​

For at udarbejde en tilstandsrapport på din ejendom gennemgår vores bygningssagkyndige din ejendom ved en besigtigelse. Vi udarbejder tilstandsrapport for boliger i Brønshøj, Vanløse og Nørrebro samt resten af Storkøbenhavn. Når den bygningssagkyndige gennemgår ejendommens bygninger, undersøger han bl.a. følgende:

 • tag og tagrender
 • murværk
 • vinduer og døre
 • gulvbelægning i blandt andet køkken og bad
 • indvendige vægge
 • indvendige døre og vinduer
 • lofter
 • loftsrummet

Den bygningssagkyndige gennemgår alle bygningerne på grunden inde og ude. De skader, som den bygningssagkyndige finder, bliver beskrevet og bedømt med en farvekarakter, hhv. rød, gul, grå og sort (?). 

Tilstandsrapporten indeholder mange informationer om din ejendom, f.eks.:

 • ​​en beskrivelse af bygningerne på grunden. Den bygningssagkyndige kan i den forbindelse knytte eventuelle bemærkninger til den enkelte bygning.
 • ​oplysninger fra dig, som sælger af ejendommen, i form af udfyldt oplysningsskema.
 • ​information om tagets forventede restlevetid, ud fra forventede levetider på den aktuelle tagtype.
 • resultater af bygningsgennemgangen, hvor den beskikkede bygningssagkyndige giver husets skader karakterer.
 • en generel beskrivelse af den hustype, din ejendom bedst sammenlignes med, samt generelle opmærksomhedspunkter ud fra husets materialer.

Huseftersynsordningen

Det er frivilligt for dig som sælger, om du vil få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, men det er en god idé for både køber og sælger, da disse er grundlaget for at kunne indhente tilbud på en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Og som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du:

 • får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
 • indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
 • skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
 • fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.​

Byggeteknisk rapport

Visse typer af ejendomme er ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Det drejer sig bl.a. om stuehuse til landbrug og erhvervsejendomme. Vi udarbejder rapporter i samme stil med tilstandsrapporter, der klarlægger eventuelle fejl eller mangler. De forskellige forhold ved bygningen benævnes med det kendte farvekaraktersystem fra tilstandsrapporterne, med hhv. rød, gul, grå og sort (?). Det giver dig et klart billede af din bygnings tilstand.

Udfyld kontaktformularen for at modtage et tilbud.

Vil du kontaktes

 
 
 
Byggeri type
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt